apr 27

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 finner du her: Årsrapport 2018

mar 09

Leie til eie

Sortland Boligstiftelse har et prosjekt som heter «fra leie til eie».

 

Hensikten med prosjektet er at leietaker skal kunne overta boligen etter maksimum 5 år. Prosjektet ble startet i 2014 og ambisjonen er at inntil fem familier skal kunne komme inn i ordningen hvert år.  Ordningen er ment å skape stabilitet for barnefamilier.

Er du/dere interessert i å høre mer om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Per Sture Pedersen på telefon 41 53 49 77, eventuelt sentralbord 41 44 60 60.

 

 

jun 02

Vi er flyttet!

Vi er flyttet inn i nye lokaler i Verkstedveien 31!

Du finner oss vis a vis Auto 3000 (Mitsubishi) i Vestmarka industriområde.

Velkommen!

mar 23

Årsrapport for 2015

Her kan du lese Sortland Boligstiftelse sin årsrapport for 2015: Årsrapport 2015

feb 23

Vedlikeholdsplan for 2016

Her er Sortland Boligstiftelse sin plan for utvendig vedlikehold i 2016: VEDLPLAN2016

des 08

Strategi- og utviklingsplan

Her er Sortland Boligstiftelse sin gjeldende Strategi- og utviklingsplan (klikk på lenken)

Konklusjonen i planen er:

  1. Ut fra en totalvurdering ønsker styret at videre utbygging av boliger til våre kunder skjer ved utbygging på egne tomter.
  2. Styret ber administrasjonen utrede hvilket alternativ som er best mht å raskest mulig realisere flest boliger.
  3. Styret ber administrasjonen erverve gnr 15, bnr 4 fra Sortland kommune for å se dette i sammenheng med våre nabotomter Søndre Frydenlund Alle 8 og Lykkentreffveien 2 B. Hensikten er å bygge ut boliger tilpasset våre kundegrupper slik at vi totalt sett øker boligmassen vår med 10-14 enheter i dette området.
  4. Videre skal det vurderes om dette området kan brukes i samarbeid med kommunen i prosjektet «fra leie til eie».

 

mai 06

6-mannsbolig under oppføring

Til sommeren har vi en ny 6-mannsbolig klar for innflytting. Det blir flotte sørvendte leiligheter (1 soverom) som ligger i Bakkelia. Kort vei til både barnehage, skole og ut i marka.

Pris pr måned blir kr. 7.400,-.

Her kan du se tegning av fasaden: Fasade 6-mannsbolig

mai 05

Årsrapport 2014

Her kan du lese Sortland Boligstiftelse sin Årsrapport 2014.

jun 11

Byggetrinn II ferdig

Byggetrinn II i Bakkelia er innflyttingsklar 1.juli 2014.

De 4 leilighetene i byggetrinn I var ferdig i februar, og 1.juli 2014 er byggetrinn II med ytterligere 4 leiligheter innflyttingsklare.

Leilighetene i byggertrinn får en husleie på 8.000,- kr pr.mnd. Alle leilighetene har vannbåren varme og det er heis tilknyttet boligene.

 

IMG_0497

 

 

okt 29

Leilighetene i Bakkelia

Byggetrinn I med fire leiligheter i Bakkelia går fremover. Det meste av utvendige arbeider er ferdige, og alt tyder på at boligene er klar for overtakelse i februar 2014.

Leiiighetene får høy standard med vannbåren varme og heis. Hver bolig får 2 soverom. Boligene har kun 50 meter til barnehage og 200 meter til barneskole.

Husleien forventes å ligge på ca kr 8.700,- pr mnd.

.IMG_0498

Eldre innlegg «