Roy Helge Bergheim

Innlegg fra denne forfatteren

Leie til eie

Sortland Boligstiftelse og Sortland kommune samarbeider om et tiltak som heter «fra leie til eie». Målgruppen er primært barnefamilier som ellers ikke er i stand til å finansiere kjøp av bolig selv. Inntil fem familier får tilbud om bolig hvert år. En egen styringsgruppe møtes regelmessig og avgjør hvem av søkerne som er best kvalifisert …

Fortsett å lese

Årsrapport 2023

Her er årsrapporten for 2023

Vedlikeholdsplan 2024

Her er vår utvendige vedlikeholdsplan for 2024: Vedlikeholdsplan 2024

Åpningstider romjul

Våre åpningstider i forbindelse med jul og nyttårsfeiring er som følger: 27.-29.desember klokka 10.00-14.00  

Nytt styre i Sortland Boligstiftelse

I forbindelse med kommunevalget velges det også nytt styre i Sortland Boligstiftelse. Det nye styret er: Roar Wessel-Olsen – styreleder Sigurd Jacobsen – nestleder Silvia Ovik Marhaug – styremedlem Astrid Jensen – beboerepresentant (gjenvalgt) Sture Jacobsen – kommunedirektørens representant

Vedlikeholdsplan for 2023

Her er vår vedlikeholdsplan for 2023: Vedlikeholdsplan 2023

Årsrapport 2022

Her er årsrapporten for 2022: Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Her er Sortland Boligstiftelse sin årsrapport for 2021: Årsrapport 2021

Strategi 2019-2022

Her er Sortland Boligstiftelse sitt strateginotat for perioden 2019-2022: Strateginotat 2019-2022

Vedlikeholdsplan for 2022

Her finner du vedlikeholdsplanen for 2022: Vedlikeholdsplan 2022