april 2013-arkiv

Bygging av 4 omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 23

Sortland Boligstiftelse har fire omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 23 under oppføring. Boligene skal ligge inntil eksisterende omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 25/27. Omsorgsboligene forventes å bli ferdigstilt 1.juni 2013.    

Husleieøkning – konsekvenser for beboerne

I forbindelse med at Sortland Boligstiftelse har besluttet å øke husleien til gjengs leie i ca 100 utleieboliger, så har stiftelsen fått endel spørsmål. Generelt kan vi opplyse at ingen får økning før 1.januar. De som blir mest berørt får en opptrapping av økningen fordelt over 2 år. Iflg husleieloven må et leieforhold ha vart …

Fortsett å lese

Tiltak for å stimulere boligmarkedet

Sortland Boligstiftelse har sett at det bygges for lite utleieboliger på Sortland. Mange sliter med å skaffe seg leid bolig. For å bedre situasjonen har Sortland Boligstiftelse besluttet å iverksette flere tiltak for å stimulere boligmarkedet. Se lenke til pressemelding. Pressemelding – tiltak for å stimulere boligmarkedet