juni 2013-arkiv

Husleiejustering til gjengs leie – endelig vedtak

Styret i Sortland Boligstiftelse har fattet endelig vedtak om husleiøkning til gjengs leie. Vedtaket berører drøyt 80 av våre leiligheter (ca 34 % av våre boliger). Gjennomsnittlig økning er ca 27-28 %, maksimal husleieøkning er 50 %. De første som berøres av husleiejusteringen vil få økningen fra 1.januar 2014. Alle som blir berørt har fått eget …

Fortsett å lese

4 omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 23 er innflyttingsklare

De 4 omsorgsboligene i Kong Øysteinsvei 23 er nå overtatt av Sortland Boligstiftelse. Boligene innflyttes i løpet av sommeren. Leilighetene ligger like ved Lamarktunet og er knyttet sammen med eksisterende omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 25-27. Alle boligene har 1 soverom og er sørvendte.