august 2013-arkiv

Nye boliger planlegges i Sigerfjord

Sortland Boligstiftelse har startet arbeidet med ny reguleringsplan i Sigerfjord. Området som ønskes utvidet ligger ved Dalsand. Stiftelsen eier en vertikaldelt bolig her, men vi har sett muligheten for å uvtide med flere boenheter på samme tomt. Vi ønsker å legge tilrette for bygging av 12-14 nye leiligheter, men eventuell utbygging vil skje etappevis. Dersom …

Fortsett å lese