oktober 2023-arkiv

Nytt styre i Sortland Boligstiftelse

I forbindelse med kommunevalget velges det også nytt styre i Sortland Boligstiftelse. Det nye styret er: Roar Wessel-Olsen – styreleder Sigurd Jacobsen – nestleder Silvia Ovik Marhaug – styremedlem Astrid Jensen – beboerepresentant (gjenvalgt) Sture Jacobsen – kommunedirektørens representant