Nytt styre i Sortland Boligstiftelse

I forbindelse med kommunevalget velges det også nytt styre i Sortland Boligstiftelse. Det nye styret er:

Roar Wessel-Olsen – styreleder

Sigurd Jacobsen – nestleder

Silvia Ovik Marhaug – styremedlem

Astrid Jensen – beboerepresentant (gjenvalgt)

Sture Jacobsen – kommunedirektørens representant