Tiltak for å stimulere boligmarkedet

Sortland Boligstiftelse har sett at det bygges for lite utleieboliger på Sortland. Mange sliter med å skaffe seg leid bolig. For å bedre situasjonen har Sortland Boligstiftelse besluttet å iverksette flere tiltak for å stimulere boligmarkedet. Se lenke til pressemelding.

Pressemelding – tiltak for å stimulere boligmarkedet

 

Boligbygging