4 omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 23 er innflyttingsklare

De 4 omsorgsboligene i Kong Øysteinsvei 23 er nå overtatt av Sortland Boligstiftelse. Boligene innflyttes i løpet av sommeren. Leilighetene ligger like ved Lamarktunet og er knyttet sammen med eksisterende omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 25-27.

Alle boligene har 1 soverom og er sørvendte.

088