Strategi- og utviklingsplan

Her er Sortland Boligstiftelse sin gjeldende Strategi- og utviklingsplan (klikk på lenken)

Konklusjonen i planen er:

  1. Ut fra en totalvurdering ønsker styret at videre utbygging av boliger til våre kunder skjer ved utbygging på egne tomter.
  2. Styret ber administrasjonen utrede hvilket alternativ som er best mht å raskest mulig realisere flest boliger.
  3. Styret ber administrasjonen erverve gnr 15, bnr 4 fra Sortland kommune for å se dette i sammenheng med våre nabotomter Søndre Frydenlund Alle 8 og Lykkentreffveien 2 B. Hensikten er å bygge ut boliger tilpasset våre kundegrupper slik at vi totalt sett øker boligmassen vår med 10-14 enheter i dette området.
  4. Videre skal det vurderes om dette området kan brukes i samarbeid med kommunen i prosjektet «fra leie til eie».