Vedlikeholdsplan for 2016

Her er Sortland Boligstiftelse sin plan for utvendig vedlikehold i 2016: VEDLPLAN2016