Leie til eie

Sortland Boligstiftelse og Sortland kommune samarbeider om et tiltak som heter «fra leie til eie».

Målgruppen er primært barnefamilier som ellers ikke er i stand til å finansiere kjøp av bolig selv. Inntil fem familier får tilbud om bolig hvert år. En egen styringsgruppe møtes regelmessig og avgjør hvem av søkerne som er best kvalifisert og som dermed får tilbudet.

Hensikten med prosjektet er at leietaker skal kunne kjøpe boligen fra Sortland Boligstiftelse etter maksimum 5 år. Prinsippet er at familiene får overta boligen for samme sum som stiftelsen kjøpte boligen for, med fradrag for betalte avdrag. Dette kombinert med boligens forventete verdiøkning gjør at man da klarer å innfri bankenes krav til egenkapital.

Pr april 2023 har 14 familier overtatt boligen de leide av Sortland Boligstiftelse.

Vil du lese mer om tiltaket? Trykk her:  Fra leie til eie – informasjon febr 2023

Ønsker du å snakke med rådgiver Anita Auglend om leie til eie?

Ta kontakt på e-post: anita.auglend@sobos.no (telefon 41 53 49 77, eventuelt sentralbord 41 44 60 60).