Vedlikeholdsrapport 2019

En oversikt over hva som ble utført av vedlikehold på våre boliger i 2019 finner du her:

Vedlikeholdsrapport 2019