Vedlikeholdsplan for år 2020

Sortland Boligstiftelse sin plan for utvendig vedlikehold for 2020 finner du her:

Vedlikeholdsplan 2020