Vedlikeholdsplan for 2021

Her kan du lese er vår plan for utvendig vedlikehold i 2021 : VEDLPLAN2021