Stig Johansen

Stig Johansen har vært ansatt i Sortland Boligstiftelse siden 15.januar 2001. Stig har allsidig bakgrunn blant annet som håndverker. Han er nå ansatt som ingeniør og hovedansvaret er planlegging av vedlikehold. Stig har videreutdanning innen tilstandsanalyse av boliger.

Telefon: 909 70 313

E-post: stig.johansen@sobos.no