Boliger

Sortland Boligstiftelse har vært operativ siden 1994, og vi har i denne perioden bygget en rekke boliger både i Sortland sentrum og i tettstedene i kommunen. De fleste boligene ligger i nærheten av Sortland sentrum, men vi har også boliger på Strand, Holmstad, Sigerfjord og Maurnes. Totalt disponerer stiftelsen ca 300 boliger.