Anita Auglend

Anita Auglend er ansatt i Sortland kommune, men har kontorfellesskap med Sortland Boligstiftelse.

Anita har vært prosjektleder for «leie til eie» siden 2019.

Tlf: 41 53 49 77