Om oss

Sortland Boligstiftelse ble opprettet av Sortland kommune i 1993, og vi var igang for alvor fra 1.juli 1994.

Formålet vårt er å leie ut boliger til vanskeligstilte, samt bygge boliger ved behov.

Vi overtok samtlige av kommunens utleieboliger og alle lånene tilknyttet boligene da vi ble opprettet, og disponerte den gang ca 160 enheter. I ettertid har vi bygget mange boliger, samt at vi har kjøpt endel brukte boliger. Vi disponerer nå ca. 330 enheter inkludert de boligene vi har forretningsføreravtale på (som kommunen eier).

Stiftelsen har et styre som er oppnevnt av kommunestyret. Styret består av Roar Wessel-Olsen (styreleder), Sigurd Jacobsen, Silvia Ovik Marhaug, Sture Jacobsen (rådmannens representant) og Astrid Jensen (beboerrepresentant).

Her finner du vedtektene våre:  Vedtektene