Våre ansatte

Kim Arntsen ble ansatt i Sortland Boligstiftelse 1.januar 2012. Han har bakgrunn som maler og jobber med vedlikehold av våre boliger.