Våre ansatte

Sortland Boligstiftelse har 9

fast ansatte. I tillegg leier vi inn håndverkere ved behov.