Lene Ramstad

Lene Ramstad har revisorutdannelse fra Høgskolen i Telemark (Telemark Distriktshøgskole). Hovedarbeidsområdet er regnskap, lønn og sentralbord. Hun har arbeidet i Sortland Boligstiftelse siden 1995.

Telefon: 41 44 60 60
Epost: lene@sobos.no