Vedlikeholdsrapport 2019

En oversikt over hva som ble utført av vedlikehold på våre boliger i 2019 finner du her:

Vedlikeholdsrapport 2019

Årsrapport for 2019

Årsrapporten for 2019 finner du her: Årsrapport 2019

 

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 finner du her: Årsrapport 2018

Vi er flyttet!

Vi er flyttet inn i nye lokaler i Verkstedveien 31!

Du finner oss vis a vis Auto 3000 (Mitsubishi) i Vestmarka industriområde.

Velkommen!

Årsrapport for 2015

Her kan du lese Sortland Boligstiftelse sin årsrapport for 2015: Årsrapport 2015

Vedlikeholdsplan for 2016

Her er Sortland Boligstiftelse sin plan for utvendig vedlikehold i 2016: VEDLPLAN2016

Strategi- og utviklingsplan

Her er Sortland Boligstiftelse sin gjeldende Strategi- og utviklingsplan (klikk på lenken)

Konklusjonen i planen er:

  1. Ut fra en totalvurdering ønsker styret at videre utbygging av boliger til våre kunder skjer ved utbygging på egne tomter.
  2. Styret ber administrasjonen utrede hvilket alternativ som er best mht å raskest mulig realisere flest boliger.
  3. Styret ber administrasjonen erverve gnr 15, bnr 4 fra Sortland kommune for å se dette i sammenheng med våre nabotomter Søndre Frydenlund Alle 8 og Lykkentreffveien 2 B. Hensikten er å bygge ut boliger tilpasset våre kundegrupper slik at vi totalt sett øker boligmassen vår med 10-14 enheter i dette området.
  4. Videre skal det vurderes om dette området kan brukes i samarbeid med kommunen i prosjektet «fra leie til eie».

 

6-mannsbolig under oppføring

Til sommeren har vi en ny 6-mannsbolig klar for innflytting. Det blir flotte sørvendte leiligheter (1 soverom) som ligger i Bakkelia. Kort vei til både barnehage, skole og ut i marka.

Pris pr måned blir kr. 7.400,-.

Her kan du se tegning av fasaden: Fasade 6-mannsbolig

Årsrapport 2014

Her kan du lese Sortland Boligstiftelse sin Årsrapport 2014.

Byggetrinn II ferdig

Byggetrinn II i Bakkelia er innflyttingsklar 1.juli 2014.

De 4 leilighetene i byggetrinn I var ferdig i februar, og 1.juli 2014 er byggetrinn II med ytterligere 4 leiligheter innflyttingsklare.

Leilighetene i byggertrinn får en husleie på 8.000,- kr pr.mnd. Alle leilighetene har vannbåren varme og det er heis tilknyttet boligene.

 

IMG_0497