Leilighetene i Bakkelia

Byggetrinn I med fire leiligheter i Bakkelia går fremover. Det meste av utvendige arbeider er ferdige, og alt tyder på at boligene er klar for overtakelse i februar 2014.

Leiiighetene får høy standard med vannbåren varme og heis. Hver bolig får 2 soverom. Boligene har kun 50 meter til barnehage og 200 meter til barneskole.

Husleien forventes å ligge på ca kr 8.700,- pr mnd.

.IMG_0498

Nye boliger planlegges i Sigerfjord

Sortland Boligstiftelse har startet arbeidet med ny reguleringsplan i Sigerfjord. Området som ønskes utvidet ligger ved Dalsand. Stiftelsen eier en vertikaldelt bolig her, men vi har sett muligheten for å uvtide med flere boenheter på samme tomt. Vi ønsker å legge tilrette for bygging av 12-14 nye leiligheter, men eventuell utbygging vil skje etappevis.

Dersom reguleringsplanen går igjennom slik som forutsatt håper vi å komme i gang med byggingen i løpet av 2014.

Husleiejustering til gjengs leie – endelig vedtak

Styret i Sortland Boligstiftelse har fattet endelig vedtak om husleiøkning til gjengs leie. Vedtaket berører drøyt 80 av våre leiligheter (ca 34 % av våre boliger). Gjennomsnittlig økning er ca 27-28 %, maksimal husleieøkning er 50 %.

De første som berøres av husleiejusteringen vil få økningen fra 1.januar 2014. Alle som blir berørt har fått eget brev om dette.

Her er vedtaket som ble fattet den 27.mai: Vedtak gjengs leie

 

 

4 omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 23 er innflyttingsklare

De 4 omsorgsboligene i Kong Øysteinsvei 23 er nå overtatt av Sortland Boligstiftelse. Boligene innflyttes i løpet av sommeren. Leilighetene ligger like ved Lamarktunet og er knyttet sammen med eksisterende omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 25-27.

Alle boligene har 1 soverom og er sørvendte.

088

Bygging av 4 omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 23

Sortland Boligstiftelse har fire omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 23 under oppføring. Boligene skal ligge inntil eksisterende omsorgsboliger i Kong Øysteinsvei 25/27.

Omsorgsboligene forventes å bli ferdigstilt 1.juni 2013.

 

Kong Øysteinsvei 23DSC_2261

 

Husleieøkning – konsekvenser for beboerne

I forbindelse med at Sortland Boligstiftelse har besluttet å øke husleien til gjengs leie i ca 100 utleieboliger, så har stiftelsen fått endel spørsmål. Generelt kan vi opplyse at ingen får økning før 1.januar. De som blir mest berørt får en opptrapping av økningen fordelt over 2 år.

Iflg husleieloven må et leieforhold ha vart i minst 3 år før utleier kan øke til gjengs leie. Det betyr at de som skriver leiekontrakt FØR økningen blir effektuert, IKKE vil få økning før leieavtalen har vart i 3 år.

Begrepet «gjengs leie» må ikke forveksles med markedsleie. Sortland Boligstiftelse ønsker IKKE å være markedsledende. Gjengs leie kan enklest forklares med at det er gjennomsnittet av de løpende kontrakter og dermed ligger under markedsleien.

Tiltak for å stimulere boligmarkedet

Sortland Boligstiftelse har sett at det bygges for lite utleieboliger på Sortland. Mange sliter med å skaffe seg leid bolig. For å bedre situasjonen har Sortland Boligstiftelse besluttet å iverksette flere tiltak for å stimulere boligmarkedet. Se lenke til pressemelding.

Pressemelding – tiltak for å stimulere boligmarkedet

 

Boligbygging

 

 

Ferdig med bygging av 4 boliger i Buveien

Sortland Boligstiftelse har 4 boliger i Buveien under oppføring. Dette skal bli boliger med 2 soverom. Boligene har blant annet vannbåren varme. Boligene forventes innflyttingsklare høsten 2021.

Boligene blir liggende nær barnehage, barneskole og fritidsaktiviteter.

Planløsning Bakkelia

Bakkelia